Sivut, joissa tagi ravitsemus .

Seminaari
Pelisääntöjä lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin

3.9.2021 10.11
STM VN TEAS
Perunalastuja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa on kartoitettu nykyisten epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin liittyvien suositusten ja sitoumuksien toimivuutta ja keinoja niiden parantamiseksi. Lisäksi hanke on selvittänyt tämänhetkistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa markkinointia ja suhtautumista siihen. 16. syyskuuta järjestettävässä seminaarissa kuullaan tutkimuksen tuloksista.