Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

299 990 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–12/2018

Hankkeen tavoitteena on selvittää koulutustarpeet ja mallintaa, miten monikielisyyspedagogiikkaa ja eri uskontojen opetusta voi käytännössä toteuttaa tämänhetkisen tutkimuksen valossa, uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Mallinnus esitetään selvityksenä sekä toimintasuosituksina, joita valotetaan avoimen verkkomateriaalin avulla. Tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin (hankesuunnitelmassa esitettyjen tarkentavien kysymysten avulla) vähemmistöäidinkielten, eri uskontojen sekä S2/R2-opetuksen osalta:

  1. Opetus: Miten nykyinen opetustarjonta perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa vastaa määrältään ja laadultaan havaittuun tarpeeseen eri alueilla? Mitä uusia toimintamalleja kouluissa on kehitteillä?
  2. Opettajankoulutus: Miten opettajankoulutus vastaa määrältään ja laadultaan kyseisten oppiaineiden tarpeeseen? Mitä uusia toimintamalleja opettajankoulutuslaitoksissa on löytymässä? Mitä opittavaa muiden maiden uskonnon opetuksen malleista?
  3. Täydennyskoulutus: Miten täydennyskoulutus vastaa määrältään ja laadultaan kyseisten oppiaineiden tarpeeseen? Minkälaisia täydennyskoulutustarpeita lisääntynyt maahanmuutto aiheuttaa? Mitä informaaleja ja formaaleja täydennyskoulutusmalleja alalle on kehkeytymässä?

Ota yhteyttä:

Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, p. 050 415 5317 etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Äidinkielen ja uskonnon muuttuvat koulutustarpeet Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä