Osaamisperusteisuus vie ammatillista koulutusta oikeaan suuntaan

Osaamisperusteisuuden toimeenpanossa on edetty, mutta kehitettävää on edelleen

Katsauksessa nostetaan esille keskeisiä tuloksia Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arvioinnista (2016–2017), jossa selvitettiin ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon uudistukseen liittyvän osaamisperusteisuuden toteutumista ja sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä tulevaisuutta ennakoiden. Arvioinnissa tarkasteltiin myös ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia ja riskejä sekä tuotettiin tietoa reformiin liittyvistä kriittisistä menestystekijöistä ja kehittämistarpeista.

Kieliversiot: