Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 3.10.2016 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Haku päättyi 16.11. klo 14.

Hakijamäärät teemoittain vuoden 2017 haussa.

Kooste käynnistettäviksi valituista hankkeista

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakemusasiakirjat