Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Järjestöjen ja turvallisuusviranomaisten alueellista yhteistyötä tulisi kehittää

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.12.2017 12.07
Tiedote 585/2017

Suomessa järjestöillä on pitkät perinteet viranomaisten turvallisuustyön tukemisessa. Järjestöjen ja viranomaisten yhteistyö toimii hyvin kansallisella tasolla ja erilaisissa hälytystehtävissä. Alueellisesti yhteistyö ei kuitenkaan ole yhtä sujuvaa ja kokonaisvaltainen kolmannen sektorin alue- ja maakuntatason koordinaatio puuttuu. Maakuntatasolle tulisi luoda maakuntahallinnon vastuuhenkilöiden vetämä turvallisuusverkosto, mihin kaikki turvallisuustoiminnan kannalta olennaiset järjestöt liittyisivät. Viranomaisten ja järjestöjen käytännön harjoituksia tulee lisätä ja viranomaisia tulee informoida entistä kattavammin turvallisuussektorilla toimivien järjestöjen toiminnasta.

Näin todetaan selvityksessä, jonka tavoitteena oli analysoida kolmannen sektorin toimintaa laajassa mittakaavassa turvallisuustoiminnan tukena. Selvitys auttaa aiempaa paremmin hahmottamaan viranomaisten turvallisuustoiminnan kannalta olennaisten kolmannen sektorin toimijoiden määrää ja osaamista, viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön toimivuutta sekä kolmannen sektorin rahoitusta. Selvitys tukee samalla valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä sekä tuottaa tietoa sisäministeriön alaisten turvallisuusviranomaisten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön sekä sen kehittämiseen. 

Rahoitus turvattava ja strategista kumppanuutta sisäministeriön kanssa vahvistettava

Järjestöjen rahoituksen uudistamiselle on olemassa selkeä tarve. Tärkeintä rahoituksen uudistamisessa on se, että järjestöjen rahoitus nykyisessä laajuudessaan turvataan, jotta niiden tekemä työ ei vaarannu. Puolustushallinnon puolella Maanpuolustuskoulutusyhdistys on viranomaisten strateginen kumppani ja rahoitusmalli suhteellisen selkeä. Monien järjestöjen tulisi myös aidosti olla sisäministeriön strategisia kumppaneita.

Nykyisessä rahoitusmallissa turvallisuuden sektorilla työskentelevät järjestöt saavat merkittävän julkisen avustuksen STEAlta (Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Jotta kumppanuus olisi mahdollista, tulisi STEAlta avustusta saavien turvallisuustoiminnan ytimessä toimivien järjestöjen avustaminen siirtää sisäministeriön vastuulle tai sisäministeriön ja STEAn tiivistää yhteistyötä järjestöjen toiminnan rahoituksessa ja tulosten seurannassa. Järjestöjen tulee kehittää myös muita varainkeruun muotoja.

Ramboll Management Consulting Oy, Vaasan yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu selvittivät kolmannen sektorin toimintaa viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena. Tutkimuksen toteutukseen osallistui laaja joukko virkamiehiä sekä järjestöjen edustajia niin valtakunnallisella kuin alue- ja paikallistasoilla. Hankkeessa tehtiin laaja määrä haastatteluja ja järjestettiin kahdeksan alueellista turvallisuuskahvilaa.

Julkaisu ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena” on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: kehitysjohtaja Janne Jalava, Ramboll Management Consulting Oy, p. 040 3501538, janne.jalava(at)ramboll.fi