Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Mikromuovit ympäristössä, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutukset ja sisäilman laatu – uudet ympäristöalan mittaustarpeet haastavat vertailulaboratoriotoimintaa uudistumaan vuoteen 2030 mennessä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.11.2018 9.37
Tiedote 540/2018

Mikromuovit ympäristössä ja ravintoketjuissa, kierrätysmateriaalien ympäristövaikutusten seuranta ja sisäilman laatu vaativat uudenlaista luotettavaa mittaustoimintaa. Nämä uudet mittauskohteet luovat uudistumistarpeita myös mittausten laatua varmistavalle vertailulaboratoriotoiminnalle. Tämä käy ilmi Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi -hankkeesta, joka tarkastelee toiminnan yhteiskunnallisen roolin muutosta vuoteen 2030 saakka. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Mikromuovien ja kierrätysmateriaalien ympäristövaikutusten seuranta sekä sisäilmakysymykset haastavat lisäämään ymmärrystä uusista ympäristöä koskevista mittauskohteista. Uusi tieto puolestaan auttaa määrittämään mihin ympäristöalan mittaustoiminnassa ja sen laatua edistävässä vertailulaboratoriotoiminnassa tulisi keskittyä. Mittausten laadunvarmistuksella voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia, ympäristö- ja terveyshyötyjä. Tämä edistää alan yritystoiminnan laadukkuutta ja vientiä sekä lisää mittaamiseen perustuvan päätöksenteon luotettavuutta.

Sisäilman laadunhallinta on esimerkki ilmiöpohjaista lähestymistapaa vaativasta vertailulaboratoriotoiminnasta. Se edellyttää eri alan vertailulaboratoriotoimijoiden yhteistyötä ja voi mahdollistaa myös uudenlaiset vertailulaboratoriorakenteiden kokeilut. Vertailulaboratoriotoimintaa haastaa tulevaisuudessa lisäksi muun muassa mittaustoiminnan automatisointi, laboratoriotoimintojen yhtiöityminen, kansainvälistyminen ja mittaustoimintaa tekevän palveluliiketoiminnan keskittyminen.

Vertailulaboratoriot vaikuttavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkeen yritys- ja vientitoimintaan sekä ihmisten terveyteen ja elinympäristön tilaan. Vertailulaboratorioiden tehtävät perustuvat lainsäädäntöön. Vertailulaboratoriot palvelevat muita alan laboratorioita laadun ja pätevyyden ylläpidossa. Oikea ja luotettava tieto ympäristömittaustoiminnassa lisää luottamusta koko yhteiskunnassa niin julkista hallintoa kuin yrityksiä kohtaan. Mikäli mittaustulokset ovat epäluotettavia, luottamus niin teknologian ja laitteiden kehittäjiä, mittaustoimintaa tekeviä yrityksiä, ympäristövaikutuksia tuottavaa vientiteollisuutta, kuin päätöksiä tekevää julkista hallintoa kohtaan kärsii.

Suomeen on rakentunut vuosikymmenten aikana laadukasta vientiosaamista esimerkiksi veden ja ilman laatuun liittyen. Olemme tottuneet luottamaan esimerkiksi yleisten uimarantojen veden tilan tai juomaveden laadun seurantaan kehittyneen vertailulaboratoriotoiminnan ansiosta. Jatkossa näin tulee olla myös uusien mittauskohteiden osalta.

Raportti
Policy Brief
Hankkeen oma verkkosivu: www.labrat2030.fi

Lisätietoja:
Erikoistutkija Yrjö Myllylä, Turun yliopisto, p. 0500 450 578, [email protected]
Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, Turun yliopisto, p. 041 753 0244, [email protected]
Tutkimuskoordinaattori Jouko Inkeröinen, Oulun yliopisto, p. 029 448 3567, [email protected]