Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Ekstremistiset aatemaailmat näkyvät suomenkielisillä nettialustoilla

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2021 8.30
Tiedote 183/2021

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on koostanut tutkimuksen ekstremistisestä puheesta suomenkielisessä verkkokeskustelussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, miten väkivaltaisesta ekstremismistä uutisoidaan valtakunnallisessa mediassa.

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on koostanut tutkimuksen siitä, millaista ekstremististä väkivallan hyväksyvää tai toisia ihmisiä epäinhimillistävää puhetta esiintyy suomenkielisessä verkkoympäristössä.

”Tutkimuksessa löydettiin ekstremististä puhetta eri miljöistä. Rajuinta se on äärioikeistolaisissa ja maahanmuuttovastaisissa keskusteluissa”, kertoo Helsingin yliopiston tutkija Leena Malkki.

Raportti on koostettu hyödyttämään erityisesti väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisevän työn parissa ja toimituksissa työskenteleviä.

”Tutkimuksen kohteena oli nimenomaan ekstremistisen puheen sisältö. Selvitimme siis sitä, millä eri tavoin väkivaltaa oikeutetaan ja toisia ihmisiä epäinhimillistetään, sekä mihin laajempiin poliittisiin suuntauksiin tällainen puhe liittyy. Sen sijaan kattavaa kartoitusta ekstremistisen puheen määrästä ei tehty”, Malkki kertoo.

Uutismedialla keskeinen rooli portinvartijana

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös väkivaltaisen ekstremismin käsittelyä suomenkielisessä uutismediassa.

Väkivaltaisesta ekstremismistä uutisoidaan varsinkin iskujen tai terrorististen tapahtumien jälkeen. Päähuomio uutisoinnissa on kohdistunut tapahtumiin ja niihin reagointiin, kun taas taustalla olevien aatemaailmojen käsittely on jäänyt vähäisemmäksi.

”Uutisointi vaikuttaisi noudattavan valtaosin hyviä käytäntöjä. Toimitusten kannattaisi vielä pohtia sisältöä joiltain osin tarkemmin, sillä valtakunnallisella uutismedialla on tärkeä osansa ekstremististen ajattelutapojen valtavirtaistumiseen johtavissa kehityskuluissa”, Malkki toteaa.

Tutkimuksessa on annettu myös ehdotuksia siitä, mihin aihetta koskevassa uutisoinnissa kannattaisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Tutkimusraportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet Helsingin yliopiston tutkijat Leena Malkki, Daniel Sallamaa, Juha Saarinen ja Sami Eerola. Tutkimus on toteutettu huhtikuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Lisätiedot:

Tutkija Leena Malkki (Helsingin yliopisto), p. 050 318 2158, [email protected];
Ekstremismi yleisesti: kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen (sisäministeriö), p. 0295 488 370, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.