Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2018 hyväksytty

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.9.2017 13.42
Tiedote 416/2017

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 21. syyskuuta yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2018.

Selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on luoda perustaa tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä. Suunnitelman laadinnan lähtökohtana on toiminut valtioneuvoston toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi.

Suunnitelma koostuu kahdeksasta osakokonaisuudesta ja niille valituista selvitys- ja tutkimusteemoista sekä myöhemmin määriteltävistä tietotarpeista:

  1. Työllisyys ja kilpailukyky
  2. Osaaminen ja koulutus
  3. Hyvinvointi ja terveys
  4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut
  5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
  6. Reformit
  7. Hallituksen kivijalkahankkeet
  8. Muut tietotarpeet

Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa. Suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan 10,5 miljoonan euron määräraha. Suunnitelma sisältää tutkimus- ja selvitystoiminnan painopisteet ja teemat kustannusarvioineen sekä asiaan kuuluvat valmistelu- ja ohjausvastuut.

Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus, sekä viestintä ja tiedonhallinta.  Selvitykset ja tutkimukset tilataan avoimilla hauilla. Hakukierrosten käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Lisätietoa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia