Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastointia viedään nykyaikaan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2017 9.12
Tiedote 600/2017

Virkistys- ja luontomatkailun tilastoinnista ja seurannoista on valmistunut monipuolinen katsaus. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä tekemässä katsauksessa arvioidaan toimialan nykyisten tietovarantojen riittävyyttä ja laatua. Siinä myös ehdotetaan useita toimenpiteitä tietotuotannon ja tietovarannon parantamiseksi. Useimmat tiedonkeruut, seurannat ja tilastot kaipaavat ajantasaistamista ja kattavuuden parantamista. Näin niistä on enemmän hyötyä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnanohjauksessa. Työn tavoitteena on ollut palvella ensisijaisesti julkishallintoa, jotta sillä olisi paremmat edellytykset hahmottaa alan kehitystä sekä saada riittävä tietopohja sektorin kehityksen ohjaamiseen ja ennakointiin.

Keskeisimmät kehittämisehdotukset koskevat toimialan yhteistä tiedon hallintaa ja keinoja eri tiedonkeruiden synergisten etujen lisäämiseksi. Tietovarantoja tulisi hyödyntää tehokkaammin talous- ja työllisyysvaikutusten arvioinnissa sekä vaikuttavuus- ja kestävyysindikaattoreina kestävän virkistyskäytön ja luontomatkailun seuraamisessa.

Katsaus on valmistunut osana ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)”- hanketta. Hankkeessa tehtiin kaksi asiantuntijakyselyä sekä käytiin laajasti läpi kirjallista verkkomateriaalia. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti: Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastoinnin kehittäminen

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja VirKein –hankkeesta 

Lisätietoja: Erikoistutkija Tuija Sievänen, Luonnonvarakeskus, p. 040 801 5269, tuija.sievanen(at)luke.fi sekä professori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus, p. 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi