Hyppää sisältöön

Adaptation actions for a Changing Arctic (AACA)

Päättynyt

Toteuttajat

Lapin yliopiston arktinen keskus, Metla, SYKE, IL

Rahoitussumma

199 575 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2014 – 12/2016

Arktinen alue muuttuu ilmastonmuutoksen, teollistumisen ja talouskasvun seurauksena. Muutokseen on varauduttava myös Suomessa.

Hanke lisäsi suomalaista asiantuntemusta aiheesta ja tuotti tietoa sopeutumistarpeesta. Hanke kartoitti monipuolisesti arktisen alueen muutosta ja siihen sopeutumista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hanke oli luonteeltaan tutkimustietoa kokoava, kartoittava ja arvioiva. Tavoitteena oli tuottaa alueen toimijoille tietoa sopeutumistarpeista ja niiden vaihtoehdoista.

Hanke pyrki edistämään suomalaisen asiantuntemuksen kokoamista ja kehittämistä Euroopan arktiselta alueelta sekä valmistautumista tuleviin muutoksiin ja niiden vaatimiin sopeutumistoimiin Suomessa.

Tutustu hankkeen raportteihin:

Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu? 

Ota yhteyttä:
Monica Tennberg, tutkimusprofessori, p. 0400 192 005, [email protected]

Arktisuuden mahdollisuudet