Hyppää sisältöön

Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansallisessa sääntely-ympäristössä

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, VTT, ETLA

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–6/2019

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia parantaa julkishallinnon johtamista, nopeuttaa käsittelyaikoja sekä helpottaa oikeusturvan saatavuutta, mutta hyödyntämiseen liittyy mm. perusoikeuksiin, hallintomenettelyyn sekä tietosuojaan liittyviä haasteita ja riskejä. Tekoälyn hyödyntämistä julkishallinnossa on arvioitu seka kansainvälisesti että kansallisesti vähän, vaikka asialla on korostuneesti yhteiskunnallista merkitystä. Hyödyntämismahdollisuuksien ja -esteiden kartoittaminen ja hyödyntämisen toteuttaminen kestävällä tavalla edellyttää  tarkempaa analyysiä sääntely-ympäristöstä.

Hankkeessa selvitettiin lainsäädännöstä seuraavat mahdollisuudet ja haasteet ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn (eli algoritmisen päätöksenteon ja tukitoimintojen) hyödyntämisessä viranomaistoiminnassa. Hankkeessa muodostettiin kokonaiskuva kansainvälisistä vertailukohdista  ja niiden käyttökokemuksista sekä algoritmisen päätöksenteon sääntely-ympäristöstä, minkä lisäksi arvioitiin kansallisia soveltamiskohteita erityisesti hallintomenettelyn, sosiaalietuuksia koskevan päätöksenteon ja lainkäytön näkökulmasta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (25.6.2019).

Ota yhteyttä:

Johtaja Riikka Koulu, Helsingin yliopisto, p. 050 588 0414, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, koordinaattori Hanna Pakaslahti, p. 040 587 3197, hanna(at)legaltechlab.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Tekoäly-tutkimuskokonaisuus