Hyppää sisältöön

Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / MAL-verkosto

Rahoitussumma

229 958 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–9/2022

Tarve alue- ja yhdyskuntarakenteen yhteensovittavalle tilannekuvatyölle on kolmenlainen:

  1. Tarvitaan käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen osatekijöistä, niiden muutosdynamiikasta ja tähän vaikuttavista yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä ilmiöistä.
  2. Tarvitaan yhtenäinen ja ajantasainen kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen trendinomaisesta kehityksestä.
  3. Tarvitaan näkemys muutosilmiöiden luomista mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista ja näihin liittyvistä epävarmuustekijöistä suhteessa alue- ja yhdyskuntarakenteen trendikehitykseen.

Vasta tällaisen näkemyksellisyyden myötä voidaan arvioida alue- ja yhdyskuntarakenteen resilienssiä sekä luoda kuva mahdollisista ja halutuista kehityskuluista.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • tehdä selkoa siitä, millaiset todennäköiset ja kuviteltavissa olevat muutosilmiöt saattavat vaikuttaa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen;
  • tunnistaa alue- ja yhdyskuntarakenteen todennäköisin kehityskulku (perusura) ja tähän liittyvät epävarmuustekijät;
  • laatia muita alue- ja yhdyskuntarakenteen epävarmuustekijöihin varautumisen kannalta olennaisia alue- ja yhdyskuntarakenteen skenaarioita;
  • kehittää alue- ja yhdyskuntarakenteen perusuraa ja vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja koskevan tiedon esitystapoja niin, että edistetään tiedon hyödynnettävyyttä suunnittelussa ja päätöksenteossa eri tasoilla ja toimialoilla;
  • kehittää alue- ja yhdyskuntarakenteen perusuran ja vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen ennakoivaa kestävyysarviointia;
  • esittää toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvatyölle jatkuvana tilannehuonemaisena toimintana.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, p. 050 512 4525, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä