Hyppää sisältöön

Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, FCG Finnish Consulting Group

Rahoitussumma

199 982 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–6/2018

Maakuntauudistus merkitsee toteutuessaan suuria muutoksia alueidenkäytön suunnittelua koskevista tehtävistä vastaavien viranomaisten tehtäviin, rooleihin ja yhteistyöhön. Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus siirtyvät maakuntien liitoista maakuntiin. Kuntien alueidenkäytön suunnittelun edistämistehtävät siirtyvät ELY-keskuksista maakuntiin, mikä on merkittävä muutos erityisesti kunta-valtio -suhteen näkökulmasta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä merkittävä osa ELY-keskusten liikennetehtävistä on siirtymässä maakuntiin. Maakunnista on näin ollen muodostumassa alueidenkäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisuuden kannalta erittäin keskeinen toimija.

Maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset heijastuvat monin tavoin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuuteen ja kehittämistarpeisiin. Hankkeen päätavoitteena oli vuorovaikutuksessa valtionhallinnon, ELY-keskusten, maakuntien liittojen ja kuntien kanssa arvioida maakuntauudistuksen vaikutuksia alueiden käytön suunnitteluun ja eri toimijoiden rooleihin, tarjota tukea yhteistyön ja toimintatapojen uudistamiselle sekä tunnistaa tarpeita alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tulevalle kehittämiselle. Hanke on osa maakuntauudistuksen tiekartassa määriteltyjä esivalmistelutoimia.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 474, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus maakuntauudistuksessa Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä