Hyppää sisältöön

Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy

Rahoitussumma

186 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2020–10/2021

Kansainvälisen kaupan toimivuus on tärkeää erityisesti Suomen kaltaisille pienille avotalouksille. Koronakriisi on tuonut esiin sen, miten riippuvainen Suomikin on globaaleista arvoketjuista. Myös Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota luo varjon kansainvälisen kaupan kehitykselle.

Kansainvälisen kaupan muutokset voivat heiluttaa Suomen taloutta ja viennin rakenteestamme johtuen heilahdukset voivat olla monia muita maita suurempia. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan tutkittua tietoa siitä, millainen Suomen talouden suhdanne- ja kriisiherkkyys todellisuudessa on. Lisäksi on olemassa epävarmuus siitä, mihin suuntaan arvoketjut ovat kehittymässä.

Koronakriisin aikana on esitetty, että arvoketjujen häiriöt saattaisivat johtaa lyhyempiin ja vähemmän kansainvälisiin ketjuihin. Näyttöä tästä ei kuitenkaan vielä ole olemassa. Kaiken kaikkiaan koronakriisi on nostanut esiin huolen yhteiskunnan ja talouden resilienssistä eli toipumiskyvystä. Tämän myötä syntyi tarvetta tiedolle siitä, miten tätä resilienssiä - erityisesti kansainvälisen kaupan osalta - voitaisiin vahvistaa.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa erityisesti arvoketjuja koskevan kansainvälisen kaupan kehityssuunnasta ja suhdanneherkkyydestä. Tavoitteena oli myös synnyttää joko kansallisen tai EU-tason suosituksia siitä, millä keinoin talouden kriisinkestävyyttä pystyttäisiin parantamaan ja suhdanneherkkyyttä vähentämään.

Ota yhteyttä:

Jyrki Ali-Yrkkö, Etlatieto Oy, p. 046 851 0501, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Kansainvälisen kaupan kehityssuunnat ja talouden suhdanneherkkyys

Yhteyshenkilö ministeriössä