Hyppää sisältöön

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

248 241 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2016–5/2017

Kansallisesti ja globaalisti yhteiskuntapolitiikan keskiöön on nostettu kysymys siitä miten voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta yhteisössä sekä vastata avun ja palveluiden tarpeeseen. Asuinoloilla ja asuinympäristöllä on osoitettu olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle, joten viime vuosina niin kansainvälisesti kuin Suomessakin on nopealla tahdilla kehitetty erilaisia uusia asumisen vaihtoehtoja ikääntyneille ihmisille. Syvällisempää ja kattavampaa tietoa tarvitaan innovatiivisista kansainvälisistä ja kansallista asumisen vaihtoehdoista ja miten ne vastaavat eri alueilla asuvien ja eri asemassa olevien ikääntyneiden ihmisten esimerkiksi pienituloisten tai muistisairaiden henkilöiden asumis- ja palvelutarpeisiin. 

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisiä ja kansallisia uusia ikääntyneiden asumisen vaihtoehtoja ja asukkaiden kokemuksia erilaisista malleista. Hanke keskittyi yhteisöllisyyttä painottaviin uusiin asumisen vaihtoehtoihin mukaan lukien hoivan ja asumisen yhdistävät mallit. Tarkastelun kohteena oli erityisesti se, miten erilaiset mallit ovat yhteydessä asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteisössä sekä miten ne vastaavat avun ja palveluiden tarpeeseen. Hanke jäsensi olemassa olevaa tietoa ja loi uutta tietoa kirjallisuuskatsausten, kyselyjen ja haastatteluiden keinoin. Tietoa kerättiin julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin toimijoilta sekä asukkailta itseltään.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Outi Jolanki, Tampereen yliopisto, p. 358 40 190 1660, [email protected] 

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen asumisessa Hyvinvointi ja terveys

Yhteyshenkilö ministeriössä