Hyppää sisältöön

Biotalous- ja cleantech-strategioiden arvio valmistui: Laaja-alaisempaa, kestävämpää, kansainvälisempää

Julkaisuajankohta 12.12.2016 12.50
Uutinen

Suomi on menestynyt kansainvälisesti hyvin cleantechin ja biotalouden toimintaympäristön luomisessa pitkäjänteisen politiikan ansiosta. Työtä tarvitaan vielä erityisesti biotalouden kasvuperustan laajentamisessa sekä pk-yritysten pääsyssä kansainvälisille markkinoille.

Lisäksi on varmistettava, että biotalouden ja cleantechin tuotteet ja palvelut ovat elinkaarensa aikana ekologisesti kestäviä. Biotalous- ja cleantech-strategioiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan eri politiikkasektoreiden puhaltamista yhteen hiileen kestävän, systeemitasoisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Suomen ympäristökeskus, Gaia Consulting Oy, Luonnonvarakeskus ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ovat arvioineet kansallisten biotalous- ja cleantech-strategioiden tavoitteiden toteutumista ja antanut joukon suosituksia strategioiden kehittämiseksi. Suositukset liittyvät kestävän, systeemisen muutoksen edellytysten luomiseen, kansainvälistymisen vahvistamiseen sekä strategioiden valmisteluun.

Metsäteollisuuden rinnalle tarvitaan muita biotalouden vetureita

Biotalousstrategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan maailmanlaajuisiin ongelmiin kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja ja niistä uutta liiketoimintaa. Toistaiseksi Suomen biotalouden kehityksessä suurin painoarvo on ollut metsäteollisuudella.

Selvityksen mukaan käynnissä olevia toimenpiteitä biotalouden liiketoimintaperustan ja raaka-ainepohjan monipuolistamiseksi kannattaa jatkaa. Metsäteollisuuden rinnalle tulee entistä voimakkaammin nostaa muun muassa elintarviketeollisuus, maatalouden sivuvirrat sekä siniseen biotalouteen liittyvä osaaminen. Kestävien, kysyntälähtöisten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja liiketoimintaekosysteemien muodostumista tulee edistää.

Cleantech-kasvua kotimarkkinoilla, kansainvälistymiseen tarvitaan panostusta

Globaalit cleantech-markkinat ovat kasvaneet vahvasti talouskriisin myllerryksestä huolimatta. Suomessa alan kasvu on ollut nopeampaa kuin esimerkiksi edelläkävijämaa Saksassa, vaikka strategioiden tavoitteista tullaankin jäämään.

Uusien ratkaisujen edellytyksiä ja cleantech-kotimarkkinoiden vahvistumista voidaan vauhdittaa luopumalla ympäristölle haitallisista, talouden ja yhteiskunnan uudistumista hidastavista tukimuodoista ja suuntaamalla toimintaa erityisesti uudistaviin, kunnianhimoisiin, systeemistä muutosta tavoitteleviin hankkeisiin.

Lisäksi on tarpeen kehittää yritysten kansainvälistymistä tukevia keinoja, kuten rahoitusinstrumentteja, kasvuohjelmia ja vienninedistämismatkoja niin, että ne mahdollistavat entistä vahvempien asiakaslähtöisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien synnyttämisen yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa. Tärkeää on myös kerätä ja jakaa oppeja kansainvälistymisen menestystarinoista ja mahdollisuuksista erilaisten innovaatio- ja välittäjäorganisaatioverkostojenkautta.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO) -hankkeen raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKE (koordinaattori), Gaia Consulting Oy, Luonnonvarakeskus Luke ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset -raportti

Lisätietoja: erikoistutkija Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 671, sähköposti: riina.antikainen(at)ymparisto.fi