Hyppää sisältöön

Dialogi, työ ja tulevaisuus

Päättynyt

Toteuttajat

VTT

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2016–2/2017

Työ on muutoksessa. Työpaikkarakenne, tavat tehdä töitä ja osaamistarpeet tulevat muuttumaan radikaalisti tulevina vuosina. Väestön ikääntyminen, maahanmuutto, digitalisaatio, mikrotyö, alustatalous, automaatio ja monet muut muutosajurit luovat tarpeen muuttaa koko yhteiskunnan rakenteita. Yleisesti ottaen toimeentulon, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaaminen vaativat uudenlaista ajattelua työstä ja toimeentulosta.

Työn muutoksen ymmärtämiseksi on hahmotettava toisaalta toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia tekijöitä, mutta myös toimijoiden roolin muutosta ja luotava uudenlaisia tulevaisuuskuvia toivottavista tulevaisuuksista. Näissä tulevaisuuskuvissa korostuvat erityisesti kysymykset reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta, kilpailukyvystä globalisoituneessa taloudessa ja osaamistarpeista verkostoituneessa alustataloudessa. Koska tulevaisuuden työtä on tutkittu ja tutkitaan Suomessa laajasti, oleellista on toisaalta olemassa olevan tiedon kokoaminen ja työn muutoksen selkeä esittäminen, ja toisaalta eri toimijoiden välisen keskustelun ohjaaminen kohti rakentavaa yhteisen tulevaisuuden luomista.

Hankkeella oli kaksi päätavoitetta:

1. Luoda uutta avaavia ja olemassa olevaa keskustelua haastavia tavoiteltavia tulevaisuuskuvia tulevaisuuden työstä Suomessa. Tulevaisuuskuvien tarkoituksena on johdattaa keskustelua työstä ja laajemmin Suomen tulevaisuudesta uusille urille.
2. Pohjustaa kokeiluita ja selvityksiä, jotka tukevat tulevaisuusselonteon toteuttamista jatkuvan, systeemisen ennakoinnin hengessä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Mikko Dufva, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, p. 020 722 4977, [email protected]

Tulevaisuusselonteon tietotarpeet Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä