Hyppää sisältöön

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja kustannukset

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE

Rahoitussumma

80 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–12/2016

Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää eläinlääkäripalveluita. Kunnat voivat tehdä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan kanssa sopimuksen peruseläinlääkäripalveluiden ja päivystyspalveluiden tuottamisesta. Kunnissa onkin käytössä erilaisia toimintamalleja palveluiden tarjoamiseksi, mutta tarkkaa tietoa niiden kattavuudesta ja hintatasosta ei ole olemassa.

Tarastin selvityksessä valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta esitetään ympäristöterveydenhuollon eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä kahdeksalletoista maakunnalle. Lisäksi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen tilannekatsauksessa kuntien kustannusten karsinnasta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä puolestaan on tuotu esiin tarve selvittää lemmikkieläinten päivystysvelvoitteen siirtoa yksityisen sektorin hoidettavaksi.

Eläinlääkäripalvelujen järjestämiseksi tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisella, toimivalla ja kustannustehokkaalla tavalla tarvitaan tietoa eläinlääkäripalveluiden saatavuudesta, kustannustasosta ja toimivista tavoista järjestää palvelut.

Tämä hanke selvitti, miten kunnat ovat järjestäneet eläinlääkäripalveluiden tarjoamisen, miten suuria kustannuksia eläinlääkäripalveluista aiheutuu, millaisia eläinlääkäripalveluita on tai olisi saatavissa yksityiseltä sektorilla ja mihin hintaan nyt ja tulevaisuudessa, sekä millaisia tarjontamalleja muissa pohjoismaissa on käytössä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jarkko Niemi, p. 0295 326 392, [email protected]

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja kustannukset Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä