Hyppää sisältöön

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–2/2018

Erätalous pohjaa kestävään luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen ja on siten lähtökohdiltaan suomalaisuuden peruslähteillä. Erätalous tuottaa mitattavissa olevaa taloudellista arvoa ja vaikutuksia, sekä kulttuurisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä hyvinvointivaikutuksia. Erätalouden kehittäminen kohtaa poliittisia, lainsäädännöllisiä, normatiivisia, sosio-kulttuurisia, taloudellisia, teknologisia, ekologisia ja eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita. Erätalouden liiketoiminnan kehittäminen vaatii liiketoimintamallien tarkastelun lisäksi niiden toimintaympäristön tutkimista, jotta täysipainoinen kestävän erätalouden liiketoiminnan kehittäminen mahdollistuu osana kansallista biotalousstrategiaa.

Hankkeen tavoitteena oli tukea erätalouden liiketoiminnan vahvistumista ja tulevaisuuden toimintamallien rakentamista metsästyksen, vapaa-ajankalastuksen ja suurpetojen kuvaustoiminnan osalta. Hankkeessa tutkittiin erätalouden liiketoiminnan tunnuslukuja, erätalouden tuottamia taloudellisia arvoja ja vaikutuksia sekä muita hyvinvointivaikutuksia, sekä erätalouden eri toimialojen palveluiden ja tuotteiden arvoketjuja niin tuottajan kuin kuluttajankin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää erätalouden toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja asettamat haasteet niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tutkimustulosten lisäksi hankkeessa tuotettiin päätelmät ja niiden pohjalta luotiin rakenne tulevaisuuden toimintamalliksi erätalouden liiketoiminnan kehittämiseksi kestävällä ja tehokkaalla tavalla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief -artikkeliin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (24.5.2018)

Ota yhteyttä:

FT Mari Pohja-Mykrä, p. 050 4151 149, mari.pohja-mykra(at)helsinki.fi

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä