EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn eri sektoreilla

Päättynyt

Toteuttajat

Pöyry Management Consulting Oy

Rahoitussumma

149 598 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015 – 5/2016

EU on asettanut vuodelle 2030 energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Nyt tarvitaan tietoa linjausten vaikutuksista Suomeen.

Hankkeessa tarkasteltiin eri linjausten toteuttamisvaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. Huomiota kiinnitetään erityisesti vaihtoehtoihin, jotka ovat kustannustehokkaita ja tukevat muita Suomen politiikkatavoitteita.

Hankkeessa rakennettiin energiapoliittisia skenaarioita, joiden avulla arvioidaan tarvetta muille energia- ja ilmastopoliittisille ohjauskeinoille Suomessa. Tavoitteena oli analysoida Suomen kannalta kustannustehokkaimpia ja muita politiikkatavoitteita tukevia ohjauskeinoja, jotka tukevat Suomen energia- ja ilmastostrategiatyötä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Ota yhteyttä:

Jenni Patronen, Principal, Pöyry Management Consulting Oy, puh. 010 33 24330, [email protected]

EU2030-linjausten vaikutukset Suomen kilpailukykyyn

Yhteyshenkilö ministeriössä