Hyppää sisältöön

Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

99 979 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–4/2018

Hanke selvitti ns. Mario Montin ryhmän tekemän EU:n omien varojen järjestelmää koskevan arvion ja sen seurauksena mahdollisen EU:n rahoitusjärjestelmän muuttamisen vaikutuksia.

On todennäköistä, että komissio tulee esittämään uusia omia varoja nykyisten rinnalle. Uusien varojen  tarkoituksena on budjettirahoituksen saamisen lisäksi vahvistaa EU:n yhteismarkkinoita ja jäsenvaltioiden fiskaalista yhteistyötä tai edistää Euroopan laajuista ympäristönsuojelua. Näiden varojen käyttöönoton vaikutusten tutkiminen oli tarpeen, jotta Suomi voi tehdä omat perustellut ehdotuksensa. 

Hanke arvioi mahdollisten uusien omien varojen vaikutuksia oikeudenmukaisuuden, yksinkertaisuuden, hallinnollisen kustannustehokkuuden ja ohjausvaikutusten kannalta. Vaikutuksia tarkasteltiin erityisesti Suomen, mutta myös EU:n toiminnan ja lisäarvon näkökulmasta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (3.4.2018).

Ota yhteyttä:

Tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 050 329 6014, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Muut tietotarpeet Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä