Hyppää sisältöön

Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)

Rahoitussumma

199 900 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Tietoa uusien genominmuokkaustekniikoiden nykyisistä ja tulevista käyttötarpeista ja -tavoista tarvitaan muodostettaessa Suomen kantaa niiden sääntelyyn suhteessa EU-lainsäädäntöön. Tällaista tietoa ei Suomessa ole viranomaisten saatavilla. Tietoa uusien tekniikoiden nykyisistä ja tulevista käyttötarpeista ja -tavoista tarvitaan Suomen kannan muodostamiseksi mahdollisiin sääntelyä koskeviin muutosehdotuksiin. Tällä selvityksellä varmistetaan edellä esitelty tietotarve.

Hankkeen päätavoite on selvittää genominmuokkaustekniikoiden nykyiset ja tulevat käyttötarpeet ja -tavat. Tätä tietoa viranomaiset voivat hyödyntää linjatessaan mahdollisia sääntelyn muutostarpeita. Samalla selvitetään genominmuokkaustekniikoiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia näkökulmia. Hankkeessa selvitetään genomiteknologioiden mahdollistamia liiketoimintamalleja sekä niihin liittyviä realistisia uhkia ja mahdollisuuksia. Selvityksen avulla vastataan myös genominmuokkaustekniikoiden sääntelyn vaikutuksiin eri käyttäjäsektoreilla, jolloin kysymykseen tulevat taloudelliset vaikutukset, innovaatiot, tuonti, vienti, viranomaistehtävät ja -resurssit, kansalaisten, tuottajien ja muiden toimijoiden mielipiteet, vaikutukset pksektoriin, ruoantuotantoon, lääketieteellinen käyttö ja niin edelleen. Kasvinviljelyn osalta erityiskysymyksen muodostaa luomusektorin GMO-kielto. 

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Nina Wessberg, VTT, p. 040 742 8185, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntäminen Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä