Hyppää sisältöön

Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)

Rahoitussumma

199 900 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Tietoa uusien genominmuokkaustekniikoiden nykyisistä ja tulevista käyttötarpeista ja -tavoista tarvitaan muodostettaessa Suomen kantaa niiden sääntelyyn suhteessa EU-lainsäädäntöön. Tällaista tietoa ei Suomessa ole viranomaisten saatavilla. Tietoa uusien tekniikoiden nykyisistä ja tulevista käyttötarpeista ja -tavoista tarvitaan Suomen kannan muodostamiseksi mahdollisiin sääntelyä koskeviin muutosehdotuksiin. Tällä selvityksellä varmistetaan edellä esitelty tietotarve.

Hankkeen päätavoite oli selvittää genominmuokkaustekniikoiden nykyiset ja tulevat käyttötarpeet ja -tavat. Tätä tietoa viranomaiset voivat hyödyntää linjatessaan mahdollisia sääntelyn muutostarpeita. Samalla selvitettiin genominmuokkaustekniikoiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia näkökulmia. Hankkeessa selvitettiin genomiteknologioiden mahdollistamia liiketoimintamalleja sekä niihin liittyviä realistisia uhkia ja mahdollisuuksia.

Selvityksen avulla vastataan myös genominmuokkaustekniikoiden sääntelyn vaikutuksiin eri käyttäjäsektoreilla, jolloin kysymykseen tulevat taloudelliset vaikutukset, innovaatiot, tuonti, vienti, viranomaistehtävät ja -resurssit, kansalaisten, tuottajien ja muiden toimijoiden mielipiteet, vaikutukset pksektoriin, ruoantuotantoon, lääketieteellinen käyttö ja niin edelleen. Kasvinviljelyn osalta erityiskysymyksen muodostaa luomusektorin GMO-kielto. 

Hankkeen julkaisut:

Raportti: Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntäminen Suomessa ja tiedote (21.5.2021)
Rapport: Nyttjandet av nya genomredigeringstekniker i Finland och pressmeddelande (21.5.2021)
Report: Utilisation of New Genome Editing Techniques in Finland and Press Release (21.5.2021)
Policy Brief

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Nina Wessberg, VTT, p. 040 742 8185, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Uusien genominmuokkaustekniikoiden hyödyntäminen Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä