Hyppää sisältöön

HYVINSIVI – maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet hyvinvoinnissa ja sivistyksessä

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–9/2018

Vuoden 2020 alussa toteutuva maakuntauudistus muuttaa valtion, maakuntien ja kuntien välistä tehtävien ja resurssien jakoa. Selvityksessä perehdyttiin aiempaa maakuntauudistuksen valmistelutyötä syvemmin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen sekä kuntien ja maakunnallisten toimijoiden välisiin yhteyspintoihin valtion ohjaustoiminta huomioiden. Selvitystyötä tarvittiin, jotta olemassa olevaa osaamista ja jo tehtyä yhteistoiminnan kehittämiseksi päästään hyödyntämään uudessa rakenteessa toisiaan täydentävin kokonaisuuksin ja vaikuttavin, sujuvin sekä resurssitehokkain palveluketjuin.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kartoitus maakuntauudistusta tukevista hyvistä yhteistyön toimintamalleista sivistys- ja hyvinvointisektorin toimijoiden välillä sekä suositukset uudistuksen myötä käynnistettävistä vaikuttavista ja resurssitehokkaista yhteistyön toimintamalleista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä toimintasuosituksia sisältävään Policy Brief -katsaukseen (28.9.2018).

Ota yhteyttä:

Janne Antikainen, MDI Public Oy, p. 040 7641 829, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Reformit Uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä

Yhteyshenkilö ministeriössä