Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus

Päättynyt

Toteuttajat

Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)

Rahoitussumma

99 982 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–3/2018

Monet toimijat ovat esittäneet huolensa siitä, että ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskeva lainsäädäntö ja lain soveltamiskäytäntö ei vastaa uhrien avun tarvetta. Ongelmat koskevat erityisesti uhrien tunnistamista, uhrien yhdenvertaisuutta avun saajina sekä auttamisen vahvaa kytkeytymistä rikosprosessiin. Suomessa ei ole tällä hetkellä ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen kokonaisuutta kuvaavaa ja rakenteen toimivuutta arvioivaa tietoa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskeva lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä uhrien tosiasialliset tarpeet kohtaavat toisensa ja miten tämä vastaa Suomea sitovia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita. Tutkimus tuotti tietoa päätöksenteon tueksi arvioitaessa mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita, jotka koskevat useita eri hallinnonaloja (SM, STM ja OM). Tutkimuksen avulla pyritään myös levittämään hyviä käytäntöjä sekä lisäämään hallinnonalojen sekä kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (16.3.2018) sekä Policy Brief -artikkeliin (19.9.2018).

Conclusions and recommendations in English: An unknown future: A report on the effectiveness of legislation concerning assistance for victims of human trafficking

Ota yhteyttä:

Ylitarkastaja Venla Roth, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, p. 0295 666 807, etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

Ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön toimivuus Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä