Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

129 981 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–1/2020

Kuntien ikääntyneiden asukkaiden palvelujen käytössä on suuria alueittaisi vaihteluja. Vaikka osan eroista voidaan olettaa perustuvan alueelliisiin eroihin palvelujen tarpeessa, esimerkiksi ikärakenteesta tai sarastavuudesta johtuen, voi osan eroista olettaa johtuvan eroista palvelujen pääsyn kriteereissä. Eriarvoisuuden vähentyminen palveluihin pääsyssä on yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista, joihin ikääntyneiden palveluiden kohdalla voidaan vaikuttaa mm. harmonisoimalla palveluiden myöntämisen kriteerejä maakuntien sisällä. Harmonisoinnin kustannusvaikutukset selvittäminen tukee maakuntien valmistelijoiden suunnittelutyötä ja poliittisia päätöksiä.

Hanke tarkasteli ikääntyneiden pitkäaikaispalvelujen myöntämiskriteerien maakunnallista harmonisointia. Hanke selvitti, minkälaisia vaikutuksia ikääntyneiden pitkäaikaispalveluiden myöntämiskriteerien harmonisoinnilla on maakunnallisella tasolla. Vaikutuksia arvioitiin sekä kustannusten että palvelutarjonnan kannalta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, Policy Brief-katsaukseen ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (13.1.2020).

Ota yhteyttä:

Riikka-Leena Leskelä, NHG Consulting Oy, p. 050 4100 737, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Selvitys ikääntyneiden pitkäaikaispalveluista maakunnissa

Yhteyshenkilö ministeriössä