Hyppää sisältöön

Julkisen talouden ohjaus ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen rakenneuudistus

Päättynyt

Toteuttajat

THL, VATT

Rahoitussumma

99 319 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2015 – 6/2016

Jotta valtion- ja kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja rakenneuudistukset toteutettua, tulee valtion ja kuntien ohjaussuhdetta kehittää tiiviimmäksi. Hanke kehitti uusia ohjausrakenteita ja tuotti tietoa ministeriöissä tapahtuvan valmistelun pohjaksi.

Hankkeessa tuotettiin ministeriöissä tapahtuvan valmistelun pohjaksi tietoa:
1) Suomen ja muiden maiden julkisen talouden, sosiaali-, terveys- ja koulutusjärjestelmän ohjausjärjestelmistä ja niiden keskinäinen suhteesta,
2) taloudellisten kannustimien käytön mahdollisuuksista sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen ohjauksessa,
3) ohjauksen edellyttämän tietopohjan riittävyydestä ja
4) perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien suojan ja ohjausjärjestelmän suhteesta.

Hankkeen tuotosten pohjalta voidaan kehittää uusia menettelytapoja ja ohjausvälineitä kuntien ohjaukseen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:
Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori, 029 524 7256, [email protected],
Markku Pekurinen, johtaja, 029 524 7630. [email protected]
Antti Moisio, tutkimusjohtaja, 029 551 9432, [email protected]

Julkisen talouden vakaus ja finanssipolitiikka