Hyppää sisältöön

Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–6/2021

Tämän hetken virallinen käsitys Suomen julkisten hankintojen vuotuisesta kokonaisvolyymista perustuu EU:n tilastokeskuksen vuonna 2015 tekemään arvioon 35 miljardista eurosta. Eriäviä tutkimustuloksia on kuitenkin esitetty jopa 50 miljardin euron vuotuisesta volyymista. Erot johtuvat erilaisista määritelmistä laskea vuotuinen volyymi. Yleisesti hyväksytyn määritelmän kehittäminen ja sen käytöstä sopiminen on tärkeää paitsi kansantalouden näkökulmasta myös hankintayksiköiden oman toiminnan ohjaamisen tehostamiseksi.

Kokonaisvolyymin laskenta on tärkeää siitä johdettujen kansallisten tavoitteiden mittaamiseksi ja arvioimiseksi esimerkiksi julkisten varojen tehokkaan käytön ja hyvin toimivan hankintojen kilpailutuksen seurannan näkökulmasta pitkällä aikavälillä kuin myös esimerkiksi innovatiivisten julkisten hankintojen vuotuisen volyymin mittaamisen näkökulmista. Digitalisaation myötä on avautunut uusia mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiin järjestelmiin kertyvää dataa hankintojen suunnittelun ja seurannan tueksi. Datan hyödyntämisen potentiaali hankintojen johtamisessa ja päätöksenteossa on suuri, mutta käytännöt vielä kehittymättömiä. Datan systemaattisen tarkastelun avulla voidaan esimerkiksi mitata hankintojen vaikuttavuutta, kehittää hankintojen kategoriajohtamista sekä tarkastella kilpailun toimivuutta alueellisesti ja sektoreittain. Viime aikaiset uudistukset esimerkiksi HILMA-tietokannassa ja big data-menetelmien hyödyntäminen mahdollistavat uusien käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton kansallisesti ja hankintayksiköissä.

Hankkeessa määriteltiin yleisesti hyväksytty vuosittain toistettava menetelmä julkisten hankintojen kokonaisvolyymin laskemiseksi ja selvitettiin datan hyödyntämisen mahdollisuudet julkisten hankintojen päätöksenteon tueksi. Hankkeessa tuotettiin ajankohtainen tilannekuva hankintojen vuosittaisesta volyymista sekä yhteinen näkemys vuotuisen volyymin laskemisen menetelmästä. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (9.6.2021).

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Maria Merisalo, VTT Oy, p. 040 628 8413, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä