Hyppää sisältöön

Kaikki mukaan? Avoin hallinto ja uudet osallistumismuodot (KAMU)

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

156 735 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2015 – 12/2016

Päätöksentekijöiden vuorovaikutus kansalaisten ja järjestöjen kanssa vahvistaa demokratiaa ja voi myös parantaa päätösten laatua. Uusia osallistumismuotoja on kehitetty, mutta niiden käytöstä ja toimivuudesta on vain vähän tietoa.

Hanke selvitti, onko valmistelusta tullut avoimempaa, onko se entistä vuorovaikutteisempaa ja ovatko vuorovaikutteisuus ja avoimuus muuttaneet säädösvalmistelua ja päätöksentekoa.

Tutkimus nosti esiin hyviä käytänteitä ja toisaalta ongelmakohtia niin, että tulokset auttavat parantamaan valmistelun avoimuutta ja lisäämään kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta päätöksenteossa.

Tutkimustulosten perusteella voidaan kehittää ministeriöiden kuulemiskäytäntöjä, sähköisiä osallistumispalveluja ja järjestöjen toimintatapoja. Hanke auttaa parantamaan poliittisen päätöksenteon laatua.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:
Anu Kantola, dosentti, 050 583 4644
Juho Vesa, VTM, 050 448 4305
Sähköposti: [email protected]

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen: kansalaisvaikuttaminen ja osallisuu