Hyppää sisältöön

Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta

Päättynyt

Toteuttajat

Borenius Asianajotoimisto Oy

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–1/2018

Selvityksen päätavoite oli tarjota valtioneuvostolle realistinen kuva keskeisten verrokkivaltioiden oikeudellisista kehyksistä velkakonversion edellytyksiin, keinoihin ja hyötyihin liittyen. Selvityksen avulla valtioneuvosto ja muut intressiryhmät voivat paremmin arvioida Suomen oikeusjärjestyksen tarjoamien keinojen riittävyyttä ja joustavuutta nykytilanteessa, jossa tulisi sovittaa yhteen yritysrahoituksen globalisoituminen ja joukkolainamarkkinoiden tehokkuus sekä toisaalta velallisyritysten intressit.

Aiheen yhteiskunnallista tärkeyttä ilmentävät lisäksi EU.n tasolla komission direktiiviehdotus KOM (2016) 723 sekä oikeusministeriön ja valtionvarainministeriön muistiot vuosilta 20162017 muun muassa Scheme of Arrangement-menettelyn ja velkakonversion soveltuvuudesta ja tarpeesta Suomen oikeusjärjestyksen kannalta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (30.1.2018)

Ota yhteyttä:

Senior Partner Jyrki Tähtinen, asianajaja, p. 0400 406 509, [email protected]

Työllisyys ja kilpailukyky Kv-vertailu maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkakonversiosta

Yhteyshenkilö ministeriössä