Hyppää sisältöön

Kansainväliset mallit ulkomaisen työvoiman ja osaajien houkuttelemiseksi

Päättynyt

Toteuttajat

Oxford Research Oy

Rahoitussumma

148 800 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–12/2020

Ammattitaitoisen työvoiman puute on kasvava ongelma lähes kaikissa kehittyneissä maissa. ManpowerGroupin maailmanlaajuisen työnantajakyselyn mukaan 45 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia löytää tarvitsemaansa osaamista verrattuna 30 prosenttiin vuonna 2009. Tutkimukseen osallistui 41 000 työnantajaa. Myös suomalaisista työnantajista 45 prosenttia ilmoitti, että heillä on vaikeuksia täyttää avoimia työpaikkoja. Osaamisvajetta pahentaa kehittyneiden maiden väestön ikääntyminen. Lisäksi Puolan tapaiset voimakkaan työperäisen lähtömuuton maat tarvitsevat nyt työvoimansa itse ja kampanjoivat voimakkaasti paluumuuton puolesta.

Näistä syistä monet maat ja alueet tukevatkin jo yrityksiä aktiivisesti työvoiman hankinnassa ja siksi niiden on myös räätälöitävä itselleen sopivia tapoja, joilla osaajia houkutellaan. Osaavan työvoiman saaminen Suomeen edellyttää tehokkaita toimia, joiden toteuttaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisen strategian. Monien asioiden on loksahdettava kohdalleen: Maan tai alueen on tehtävä osaajille houkutteleva ja halutut osaajat tavoittava tarjous. Ulkomaiselle työvoimalle on luotava nopeasti vaikuttavia kannustimia ja menettelyjä maahan pääsemiseksi. Ulkomaisten osaajien on tunnettava olonsa tervetulleeksi uudessa ekosysteemissä. Riittävän energinen ekosysteemi pitää osaajat maassa niin kauan, että toimet maksavat itsensä takaisin.

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Suomen aiempaa työtä kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi kartoittamalla ja analysoimalla kansainvälisiä malleja, joilla työvoimaa on onnistuttu saamaan ulkomailta, sekä maahantulokäytäntöjä, joilla ammattitaitoisen työvoiman rekrytointia tuetaan monissa vertailumaissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös osaajien houkuttelun yleisiä maailmanlaajuisia suuntauksia. Hankkeessa luotiin suomalaisten ja kunkin vertailumaan omien asiantuntijoiden kanssa käsitys työvoiman houkuttelun yleisistä suuntauksista, eri maissa käytetyistä malleista ja siitä, miten niitä voitaisiin mukauttaa suomalaiseen ympäristöön. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief -katsaukseen (16.12.2020).

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Arttu Vainio, Oxford Research Oy, p. 040 734 2555, arttu.vainio(at)oxfordresearch.fi 

Työvoiman ja osaajien maahanmuuton ja houkuttelun kansainväliset mallit

Yhteyshenkilö ministeriössä