Hyppää sisältöön

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki Oy, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus

Rahoitussumma

149 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–10/2020

Kansalaisyhteiskunta Suomessa ja maailmalla on muutoksessa. Sen toiminnan tilan on arvioitu kaventunneen finanssikriisin myötä. Kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin suhteet, roolit ja asemat ovat olleet muutoksessa erityisesti 1990-luvun laman jälkeen. Toisaalta digitalisaatio on osin myös vahvistanut kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä: kansalaisyhteiskunta toimii entistä enemmän myös järjestöjen ulkopuolella neljännellä sektorilla epämuodollisissa yhteenliittymissä, joissa verkossa järjestäytymiselle ja toimimisella on vahva asema.

Tarvitaan tietoa siitä, miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet kansalaisyhteiskunnan oikeudellisiin ja taloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä miten elinvoimaista ja autonomista kansalaisyhteiskuntaa jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa voidaan edistää esimerkiksi kehittämällä esim. kansalaisyhteiskuntaa koskevaa sääntelyä, rahoitusta, yhdenvertaisuutta ja päätöksentekoprosesseja. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kehittämiseen on sitouduttu niin hallitusohjelmassa, oikeusministeriön tulevaisuuskatsauksessa kuin demokratiapolitiikassa. Myös maakunta- ja soteuudistus luo kehittämistarpeita.

Hankkeen tavoitteina oli:

  1. Selvittää, miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet kansalaisyhteiskunnan oikeudellisiin ja taloudellisiin toimintaedellytyksiin Suomessa,
  2. Kehittää suosituksia, toimintaehdotuksia ja malleja elinvoimaisen ja autonomisen kansalaisyhteiskunnan edistämiseksi ja arvioida millaisia vaikutuksia niillä toteutuessaan olisi erilaisiin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin,
  3. Vahvistaa eri toimijoiden toimijuutta ja vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuden kehittämisessä sekä varmistaa keskeisten tulosten leviäminen ja vaikuttavuus tuomalla keskeiset sidosryhmät yhteen mm. tulkitsemaan tuloksia ja osallistumaan suositusten ja ehdotusten muotoiluun.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (22.10.2020).

Ota yhteyttä:

Julia Jousilahti, Demos Helsinki, p. 040 722 4931, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä