Hyppää sisältöön

Katsaus: Hyvinvointialueiden ja kuntien välisessä suhteessa jännitteitä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 21.2.2024 10.56
Uutinen

Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen suhde on edelleen epäselvä, kertoo tuore tutkimuskatsaus. Tutkimuskatsauksen tulokset perustuvat valtakunnalliseen verkkokyselyyn, johon vastasi 352 aluevaltuutettua Suomen kaikilta hyvinvointialueilta.

Kyselyn ajoitus oli merkittävä osuessaan ajankohtaan, jolloin hyvinvointialueiden talousarviot olivat laatimisvaiheessa ja palveluverkkosuunnitelmat olivat valmistuneet tai valmistumassa useilla alueilla.

Tulokset osoittavat, että vaikka hyvinvointialueiden ja kuntien välistä yhteistyötä pidetään tärkeänä, valta- ja vastuusuhteet ovat vielä epäselviä. Ristiriitaiset ja kypsymättömät yhteistyösuhteet voivat heikentää esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen mahdollisuuksia. Lisäksi yhteistyösuhteiden jännitteisyys saattaa johtaa osaoptimointiin yhteiskunnan kokonaisedun kustannuksella.

Tutkimuskatsauksen johtopäätöksissä esitetään kolme suositusta, jotka voivat edistää hyvinvointialueiden ja kuntien välistä yhteistyötä ja päätöksentekoa:

  1. On käytävä kriittistä keskustelua työnjaosta ja yhdyspintatyöstä erikseen. Nämä ovat täysin erilaisia kokonaisuuksia niin toiminnan organisoinnin kuin rahoituksen kannalta, eikä niiden välistä eroa saa hämärtää.
  2. Hyvinvointialueiden ja kuntien paikallisesta vastuunjaosta on neuvoteltava eri osapuolten tavoitteet ja perusteet avoimesti kuvaten. Lisäksi on sovittava asioiden konkreettisesta yhteistyössä tekemisestä oikeudellisten reunaehtojen puitteissa.
  3. Tarvitaan valtakunnallista keskustelua hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen vastuunjaosta ja eri osapuolten edellytyksistä hoitaa tätä tehtävää. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtävä vaatii moniulotteista tarkastelua teknisen vastuunjakokeskustelun rinnalla.

Kyselyn vastausprosentit vaihtelivat alueittain, ja vastaajista lähes 70 prosenttia ilmoitti toimivansa aluevaltuuston ohella myös kunnanvaltuutettuna. Tämä kertoo aluevaltuutettujen moniulotteisesta roolista ja kunnan ja hyvinvointialueen välisten yhteyksien tiheydestä.

Tutkimuskatsaus tarjoaa tietoa ja näkökulmia hyvinvointialueiden ja kuntien välisten suhteiden kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen, mikä on olennaista käytännön yhteistyön sekä järjestelmän edelleen kehittämisen kannalta.

Lisätietoja: Hankkeen päätutkija Henna Paananen, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto, [email protected]