Hyppää sisältöön

Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)

Rahoitussumma

150 001 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2020–5/2021

EU-lainsäädännön mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään taakanjakosektorilla 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna (ns. taakanjakopäätös). Kansallisella tasolla Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää toimenpiteitä sekä polttoaineiden että liikenteen energiatehokkuuden osalta. Keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman mukaan Suomessa tulisi olla vähintään 250 000 sähkökäyttöistä ja 50 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2030. Jos liikenteen päästöt tulee pitemmällä aikavälillä, esimerkiksi vuoteen 2045 mennessä, pudottaa nollaan, tarvitaan vielä suurempi määrä vähä- tai nollapäästöisiä ajoneuvoja jo vuonna 2030. Kaupallisen liikenteen ja raskaan kaluston osuus liikenteen kokonaispäästöistä on merkittävä.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat yritysten hankkimien ajoneuvojen ja työkoneiden rooli ja mahdollisuudet taakanjakosektorin ilmastopolitiikassa. Hankkeessa analysoitiin käytössä olevia ohjauskeinoja sekä annettiin suosituksia siitä, mitä uusia ohjauskeinoja tulisi ottaa käyttöön, jotta suomalaisten yritysten hankkimat autot, ajoneuvot ja työkoneet saataisiin nykyistä nopeammassa tahdissa kulkemaan vaihtoehtoisilla käyttövoimilla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (12.5.2021).

Ota yhteyttä:

johtava tutkija Mikko Pihlatie, VTT, p. 0400 430 395, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Yritysten hankkimien ajoneuvojen rooli liikenteen ilmastopolitiikassa

Yhteyshenkilö ministeriössä