Hyppää sisältöön

Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2018–3/2019

Muiden YK-maiden lailla Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamiseen. Toimintaohjelman ytimenä ovat 17 YK:n hyväksymää tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Agendan edistämisen merkittävänä haasteena on sen teemojen dynaaminen läpileikkaavuus: suuri osa Agenda 2030:n tavoitteista koskee tavalla tai toisella useamman ministeriön ja/tai muiden viranomaisten hallinnonalaa, jonka lisäksi toimenpiteiden toteutus yhdellä sektorilla voi muuttaa oleellisesti toiminnan edellytyksiä muilla sektoreilla.

Hankkeen kahtena päätavoitteena oli tuottaa monipuolisen aineiston perusteella riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys Suomen kestävän kehityksen politiikasta, sekä tuottaa yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa konkreettisia suosituksia, jotka mahdollistavat vaikuttamisen muun muassa tulevan hallitusohjelman valmisteluun ja hallitusohjelman painopisteiden valintaan. Lisäksi hankkeessa järjestettiin avaintoimijoille tarkoitetut pyöreän pöydän keskustelut ​Suomen kestävän kehityksen kannalta kriittisistä, mutta liian vähälle huomiolle jääneistä kompastuskivistä. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää muun muassa vuoden 2019 eduskuntavaalien alla käytävässä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa, aineistona Suomen raportoidessa vuonna 2020 kansallisesta kestävän kehityksen työstä YK:n kestävän kehityksen foorumille, sekä päivitettäessä Agenda2030-toimintasuunnitelma vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

Tutustu hankkeen raportteihin:

Hankkeen loppuraportti ja tuloksista kertova tiedote (19.3.2019) Final report in English (13.5.2019)

Loppuraportin liitteet 1–13

Loppuraportin liite 14

Policy Brief: Kestävä kehitys vaatii tavoitteiden viemistä politiikan ytimeen (15.2.2019)

Julkistamistilaisuuden videotallenteet

Saat kaikki videot esiin klikkaamalla ruudun yläosan listauskuvaketta.

Julkistamistilaisuuden esitys:

Ota yhteyttä:

Satu Lähteenoja, Demos Helsinki, p. 044 500 2993,  [email protected] 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä