Hyppää sisältöön

Kohti nollapäästöjä ja -pilaantumista – Ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn ennakointi 2030 (NOLLAPÄÄSTÖ)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy, Stockholm Environment Institute Tallinn

Rahoitussumma

179 817 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–4/2022

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on määritellyt kunnianhimoisen nollapilaantumistavoitteen, jolla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaista päästöjen hillintää Euroopassa ja sitä kautta parantamaan ympäristön tilaa. Tavoitteen konkretisoimiseksi Euroopan komissio tulee laatimaan vuonna 2021 nollapäästötoimintaohjelman, jossa tullaan painottamaan olemassa olevan ja uuden lainsäädännön toimeenpanon parantamista päästöjen vähentämiseksi, uudistamaan keskeisiä päästöjä rajoittavia politiikkainstrumentteja, tarkastelemaan nousevia ympäristöriskejä, ja laatimaan nollapäästöseurantakehikon.

Nollapäästötoimintaohjelmaan liittyviä politiikkaprosesseja on jo käynnissä useita. Jotta Suomi pystyy vaikuttamaan EU-politiikkaan sekä ennakoimaan omia sääntelytarpeita, tarvitaan tietoa ja yhdessä rakennettua ymmärrystä, miten erityisesti päästöjen rajoittamiseen ja pilaantumiseen ehkäisyyn liittyvän ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn voidaan ennakoida kehittyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana ja millaisia sääntelyinnovaatioita nollapäästö- tai nollapilaantumistavoitteeseen pääsemiseksi voidaan hyödyntää.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten erityisesti päästöjen rajoittamiseen liittyvän ympäristöpolitiikan ja - sääntelyn voidaan ennakoida kehittyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana kansainvälisesti, Euroopan unionissa ja Suomessa. Aihetta lähestyttiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla:

  1. Millaisia nousevia näkökulmia ja sääntelytarpeita voidaan tunnistaa liittyen ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvan pilaantumisen ehkäisemiseen (ml. uudenlaiset ja vaikeasti hallittavat päästöjen lähteet), nouseviin ympäristöriskeihin sekä päästöjen ja pilaantumisen seurantaan?
  2. Millaisia uusia sääntelyehdotuksia tai -innovaatioita EU:n nollapäästötoimintaohjelma ja siihen läheisesti kytkeytyvät politiikkaprosessit voivat nostaa? Millaisia sääntelyinnovaatioita päästöihin, pilaantumiseen ja riskeihin liittyen on tunnistettu ja toteutettu muissa EU-maissa, ja miten niitä voitaisiin soveltaa EU- tai Suomen politiikassa?
  3. Miten yhteiskunnan eri toimijat ymmärtävät ja näkevät ennakoidun ympäristönsuojelusääntelyn tarpeellisuuden ja hyväksyttävyyden pilaantumisen ehkäisemisessä?

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus, p. 040 584 5893, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Ympäristönsuojelun ennakointi

Yhteyshenkilö ministeriössä