Hyppää sisältöön

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2018–10/2019

Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää ihmisten kokemuksia julkisen oikeusavun (oikeusaputoimistot ja yksityiset avustajat) sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen saatavuudesta, laadusta ja hyödyllisyydestä suhteessa avun tarpeisiin. Tiedontuotannon tavoitteena oli myös auttaa kehittämään toimintaa suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja lainsäädännöllisiin velvoitteisiin. Kolmantena yleisenä tavoitteena oli edistää toimijoiden oppimisprosesseja sekä tunnistaa ja levittää tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista. Tarkastelu kohdentui turvapaikanhakijoihin erityisryhmänä sekä julkisen oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan asiakkaisiin yleisesti.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Tutkijatohtori Karoliina Majamaa, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto, p. 050 577 9480, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi  

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluja koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä