Hyppää sisältöön

Kokeilurahoituksen perustamismahdollisuudet ja toimintamuotojen vaihtoehdot (KORVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki ja Suomen ympäristökeskus

Rahoitussumma

30 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2015–3/2016

Kokeilukulttuurin käyttöönotto on yksi hallitusohjelman painopisteistä. Saumattomasti toimiva ja oikein kohdistettu rahoitus on keskeinen osa siirtymisessä kohti kokeilevaa yhteiskuntaa. KORVA-hankkeessa selvitettiin, miten kokeilukulttuurin käyttöön ottamista voidaan konkreettisesti tukea rahoituksella.

Päätavoite oli selvittää, onko Suomessa tarvetta erilliselle kokeilurahastolle vai voidaanko rahoitus toteuttaa muilla keinoin, esimerkiksi nykyisiä rahoitusmuotoja muokkaamalla. Alatavoitteina selvitettiin, minkälaisia kokeilurahoituksen malleja muualla maailmassa ja Suomessa on.

Tutkimus kartoitti myös olennaisimpia lisärahoitusta tarvitsevia kokeiluja. Mahdollisia rahoitusmalleja ja rahoitustarpeita vertailtiin, minkä pohjalta tehtiin toimenpide-ehdotukset suomalaisen kokeilurahoituksen perustamiseksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Mikko Annala, tutkija, 040 778 6062, [email protected]

Kokeilurahaston perustamismahdollisuudet

Yhteyshenkilö ministeriössä