Hyppää sisältöön

Korkeakoulutuksen saavutettavuus ja tasa-arvo Suomessa ja verrokkimaissa (GATE)

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–3/2021

Suomalainen koulutusjärjestelmä menestyy hyvin kansainvälisissä vertailuissa kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi erot korkeakoulutukseen osallistumisessa eri sosiaaliryhmien välillä ovat Suomessa monia muita länsimaita pienemmät. Kuitenkin korkeakoulutettujen vanhempien lapset sekä hakevat että pääsevät korkeakouluihin edelleen useammin kuin matalammin koulutettujen vanhempien jälkeläiset. GATE-hankkeen tarkoituksena on pureutua ongelmaan koulutusmahdollisuuksien epätasaisesta jakautumisesta. Hanke selvittää, mikä on korkeakoulutuksen tasa-arvon tila Suomessa 2020-luvun kynnyksellä ja millä keinoin korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia voisi parantaa. 

Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoinen jakautuminen väestössä on tärkeää ennen kaikkea siksi, että kouluttautumisen on todettu olevan yhteydessä moniin, kansalaisten hyvinvointia kohentaviin asioihin, kuten parempaan työllistymiseen ja urakehitykseen, suurempiin tuloihin, parempaan terveyteen, elämänlaatuun ja yhteiskunnalliseen toimintakykyyn. 

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu Suomessa 2020-luvun kynnyksellä ja miten Suomen tilanne suhteutuu korkeakoulutuksen tasa-arvon tilaan ja trendiin EU-tasolla yleisesti sekä Ruotsin, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) tilanteisiin erityisesti sekä minkälaisia politiikkoja ja toimenpiteitä verrokkimaissa on käytetty korkeakoulutuksen tasa-arvon edistämiseksi.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

yliopistotutkija Hanna Nori, Turun yliopisto, p. 040 774 2934, hanna.nori(at)utu.fi 

Korkeakoulutuksen tasa-arvon tila Suomessa ja verrokkimaissa

Yhteyshenkilö ministeriössä