Hyppää sisältöön

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

Päättynyt

Toteuttajat

Lapin yliopisto

Rahoitussumma

98 100 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2018–5/2019

Muutoksenhakusäännökset ovat yleensä niitä, joita luonnollisestikin aletaan miettiä vasta lainvalmisteluhankkeiden loppupuolella. Tällöin tulee esiin yleinen ilmiö: sektorihallintoa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä joudutaan yhteensovittamaan yleishallinto-oikeudellisen lainsäädännön kanssa.

Maakuntauudistuksen suuruuden ja moninaisuuden vuoksi sen vaikutuksia oikeussuojajärjestelmään on vaikea hahmottaa. Selvityshankkeen osatutkimuksilla pyrittiin ennakoimaan sitä, millaisia ongelmia muutoksesta voi aiheutua ja kuinka näihin ongelmiin voitaisiin varautua ennakolta. Samalla nostettiin esiin vaihtoehtoisia kehittämissuuntia.

Hankkeen tavoitteet:

Ensimmäinen tehtävä oli selvittää valitusten välistä suhdetta, missä asioissa ylipäätänsä käytetään kunnallisvalitusta ja käytettäisiin maakuntavalitusta. Olisiko hallintovalitus ylipäätänsä asianmukainen valituslaji ja/tai voisiko siihen liittää valitusoikeutta laajentavia elementtejä?

Keskeinen selvitettävä kokonaisuus oli myös se, olisiko joka tapauksessa yhdenmukaisuuden vuoksi laitettava korkein hallinto-oikeus valitusluvan taakse myös kunnallis- / maakuntavalitusasioissa.

Kolmantena seikkana oli aiheellista tarkastella lähemmin oikaisuvaatimusmenettelyn toimivuuskysymystä jo ennakolta uusiin maakuntiin siirtyvissä asiaryhmissä.

Näiden asiaryhmien kohdalla rajanveto sen suhteen, onko asia ylipäätään hallintopäätös vai tosiasiallista hallintotoimintaa, on keskeistä esimerkiksi sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden kannalta. 

Tarkoituksena oli myös kartoittaa sitä, kuinka kuntien ja maakuntien asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin kehittää myös muilla keinoilla kuin valvonnallisilla valituksilla hyödyntäen tässä myös vertailevaa otetta.  

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (27.5.2019).

Ota yhteyttä:

Professori Kirsi Kuusikko, p. 041 543 9131, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Reformit Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmiä koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä