Hyppää sisältöön

Kuntien lakisääteisten tehtävien kuntakohtainen vaihtelu sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Päättynyt

Toteuttajat

Perlacon Oy, MDI Public Oy

Rahoitussumma

80 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–1/2018

Kuinka kunnat järjestävät jäljelle jäävät lakisääteiset tehtävänsä; missä laajuudessa ja laadussa, kuinka järjestäminen toteutuu. Kuka tehtävät tuottaa, millaisella kustannusrakentreella tehtävät järjestetään, kuinka palveluiden tarve ja arvioidaan ja kuinka järjestetyt palvelut vastaavat tähän tarpeeseen? Pyrkiikö kunta lakisääteisten palveluiden järjestämisellä ohjaamaan niiden käyttöä tai joidenkin muiden palveluiden käyttöä? Onko tavassa järjestää palvelut jotain, joka vaarantaa kunnan toiminnan tai pitäisikö siinä olla jotain, jolla palvelun järjestäminen jatkossa voidaan turvata?

Hankkeen tavoiteena oli muodostaa nykyistä yksityiskohtaisempi kuva kuntien tehtävistä ja niihin liittyvistä alueellisista, kuntakokoryhmittäisistä sekä kunnittaisista vaihteluista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja sitä koskevaan tiedotteeseen (9.1.2018).

Ota yhteyttä:

Katja Pesonen, Perlacon Oy, p. 040 739 5295, etunimi.sukunimi(at)perlacon.fi

Kuntien lakisääteiset tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä