Hyppää sisältöön

Lapsilähtöinen budjetointi

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Consulting Oy, Lastensuojelun Keskusliitto

Rahoitussumma

149 229 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–5/2020

Hanke vastasi seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • millaisia kansainvälisiä ja kansallisia esimerkkejä ja tutkimusta on lapsibudjetoinnista ja väestölähtöisestä budjetoinnista;
  • millaisia tuloksia lapsibudjetoinnilla ja väestölähtöisellä budjetoinnilla on saatu;
  • miten esimerkkejä voidaan soveltaa osana suomalaista budjettiprosessia;
  • millaisia lapsibudjetoinnin työvälineitä voidaan esimerkkien pohjalta mallintaa;
  • miten kunta-, maakunta- ja valtiotason toimijoita voidaan tukea lapsibudjetoinnin käyttöönotossa;
  • miten lasten palveluihin kohdentuva budjettianalyysi mahdollistaa kunnan ja maakunnan yhdyspinnan onnistuneet ja tehokkaat palvelut

Hankkeella luotiin välineitä kunnan, maakunnan ja valtion talousarvion tarkastelemiseen lapsenoikeusnäkökulmasta. Hankkeessa luoduilla välineillä on mahdollista jäljittää lapsiin kohdistuvien julkisten määrärahojen kokonaisuus sekä arvioida panostusten vaikutuksia. Lisäksi hankkeessa selvitettiin lapsiin kohdistuvien julkisten menojen kokonaisuus sekä se, mitä lapsiin kohdistetuilla määrärahoilla on saatu aikaiseksi ja onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. 

Hankkeen kokonaistavoitteena oli mahdollistaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointipalveluiden johtaminen lapsi- ja perhelähtöisesti sekä tietoon perustuvasti kunnissa, maakunnissa sekä valtionhallinnon tasolla. Tavoitteena oli luoda edellytyksiä sille, että kunnan ja maakunnan yhdyspinnoilla olevat lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivat tehokkaasti sekä tarjota tukea valtionhallinnon (ennen kaikkea OKM ja STM) kansalliselle lapsibudjetoinnin ohjaukselle. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (6.5.2020).

Ota yhteyttä:

Senior manager Virve Jokiranta, NHG Consulting, p. 050 346 7116, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Lapsibudjetointi

Yhteyshenkilö ministeriössä