Hyppää sisältöön

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Ramboll Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

185 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–6/2023

Liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutusarvioinnin monipuolistamista maankäytön suuntaan on kehitetty 90-luvulta lähtien. Kirjallisuusselvitykset, esiselvitykset ja empiiriset tutkimukset ovat edistäneet ymmärryksen kehittymistä, mutta edelleen kaivataan konkretiaa ja empiriaa lisää. Liikennejärjestelmän laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikossa vaikutukset maankäyttöön on yksi vaikutuskategoria, jonka tietopohjaa ja menetelmällisiä valmiuksia kehitetään. Maankäyttövaikutusten arviointia on viety eteenpäin esiselvityksessä ja asiaa edistetään myös maankäytön arvioinnin näkökulmasta. Laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelua pidetään suunnittelun ja päätöksenteon kannalta tärkeänä, vaikka vaikutukset ovatkin jo hyötyinä sisällä hankearvioinnin tuloksissa.

Käsillä oleva tutkimushanke parantaa kyvykkyyksiä liikennehankkeiden ja maankäytön suunnittelun vaikutusten arvioinnille, ja vie niitä parhaimmillaan yhä integroidumpaan suuntaan. Yksittäisten liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten arvioinnin kehittäminen parantaa hankkeiden vaikutusten arvioinnin luotettavuutta ja edesauttaa kannattavimpien hankkeiden priorisointia. Maankäyttöratkaisuilla on suuri merkitys liikennesuoritteisiin ja päästöihin. Parempi tietopohja liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksista mahdollistaisi ilmastovaikutusarviointien ja päästövähennystavoitteiden tarkentamisen.

Hankkeen päätavoitteena on määritellä analyyttiset kehikot ja menetelmät liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointiin ja seurantaan sekä käsittelyyn hankearvioinnissa ja muussa liikenteen ja maankäytön suunnittelun vaikutusarvioinneissa.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Paavo Moilanen, Ramboll Finland Oy, p. 040 527 3277, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä