Hyppää sisältöön

Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Palkansaajien tutkimuslaitos, Tilastokeskus

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot:

Kesto: 4/2017–12/2018

Liikenteen ja autoilun verotuksen suunnittelua ja seurantaa varten on  suuri tarve väestön tilannetta kuvaaviin tietoihin perustuvalle mikroekonometriselle tarkastelulle ja verotuksen simulointimallille. Simulointimallin  avulla  voidaan  tarkastella  maksujen  ja  verojen  alueellista ja sosioekonomista kohtaantoa sekä verotulojen kertymää. Hankkeessa tutkittiin myyjien ja kuluttajien toteutuneisiin päätöksiin perustuen, miten autoilun verojen – erityisesti polttoaineverojen – verorasitus jakaantuu alueellisesti ja eri tuloluokkien kesken sekä miten verotukselle asetetut kulutusta ohjaavat tavoitteet ovat toteutuneet. Hankkeessa rakennettiin SISU-mikrosimulointimalliin moduuli auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverojen simuloimiseksi. 

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Marita Laukkanen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, p. 0295 519 429, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Muut tietotarpeet Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimalli

Yhteyshenkilö ministeriössä