Hyppää sisältöön

Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi

Päättynyt

Toteuttajat

Poliisiammattikorkeakoulu, THL, TK

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2015 – 12/2015

Maahanmuutosta ja siihen liittyvistä turvallisuuskysymyksistä puuttuu poikkihallinnollinen ja -tieteellinen näkökulma.

Hanke tarkasteli maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kokonaisuutena ja kehitti turvallisuutta mittaavia indikaattoreita valtioneuvoston ja viranomaisten käyttöön.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli lisätä poikkihallinnollista ja -tieteellistä osaamista ja tiedonvaihtoa maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevissa asioissa.

Hanke tuotti valtioneuvostolle katsauksen maahanmuuttoasioista vastaavien viranomaisten ja turvallisuusviranomaisten monikulttuurisuutta koskevasta osaamisesta ja tietoudesta. Lisäksi hanke tuki valtioneuvoston ennakointikykyä ja eri viranomaisten ennaltaehkäisevää toimintaa.

Hankkeen tuloksena syntyi strateginen maahanmuuton ja turvallisuuden kokonaistilannekuva. Hankkeen aikana etsittiin relevantteja indikaattoreita maahanmuuton ja turvallisuuden välisten yhteyksien seurantaa varten. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -artikkeliin.

Ota yhteyttä:
Kari Laitinen, [email protected]

Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki