Hyppää sisältöön

Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics

Rahoitussumma

149 967 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–4/2018

Järjestäjän ja tuottajan erottaminen erillisille oikeushenkilöille edellyttää uudenlaista tapaa toimintatapaa sekä järjestäjiltä että tuottajilta. Jotta sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet kustannustehokkuudesta sekä paremmasta laadusta ja vaikuttavuudesta saavutetaan, on toimijoiden välillä on oltava toimivat mallit erityyppisille ohjauksille. Tämä edellyttää tietoa erilaisista ohjausmalleista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista sekä edellytyksistä (tietopohja ja järjestäjän osaaminen ja kyvykkyydet) toimivalle ohjaukselle.

Uusi rakenne palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa edellyttää myös uusia malleja investointien ohjaukseen. Lähitulevaisuudessa maakunnissa tulee olemaan merkittäviä tarpeita sekä kiinteistöinvestoinneille että ICT-investoinneille. Maakuntauudistuksen yhteydessä on syytä laatia ohjausmalli investointien ohjaukseen, jotta toisaalta vältytään tekemästä liikaa investointeja kiinteistöihin ja toisaalta saadaan synergiahyödyt tietojärjestelmähankinnoista. Tietoa tarvitaan eri vaihtoehdoista ohjausmalliksi, jotta investoinnit tukevat sote-uudistuksen tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • kuvata ja arvioida erilaiset ohjausmallit maakunnan ja tuottajien välille sekä
  • kuvata ja arvioida tavat investointien ohjaukselle. Ohjausmalleissa keskeistä on niiden kyky huolehtia, että palveluketjujen sujuvuus ja toimivuus säilyvät tai jopa paranevat, ja että palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus voidaan varmistaa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (18.4.2018).

Ota yhteyttä:

Johtaja Riikka-Leena Leskelä, NHG, p. 050 4100 737, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä