Hyppää sisältöön

Maapolitiikan nykytila ja tulevaisuus – keinot, vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Owal Group Oy

Rahoitussumma

269 352 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–6/2021

Kunnat pyrkivät maapolitiikallaan hallitsemaan ja kehittämään maankäyttöä omalta kannaltaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 5 a §:n (204/2015) mukaan kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle.

Kuntien maapolitiikan harjoittamiselle ei ole lainsäädännössä asetettu yleisiä tai erityisiä vaatimuksia ja toimintamahdollisuudet ovat kansainvälisesti tarkastelleen laaja-alaiset. Maapolitiikan keinoja ja niiden laajuutta perustellaan tyypillisesti esimerkiksi kaupunkien kehitykseen liittyvillä yleisillä intresseillä, kiinteistökehityksen huomattavilla ulkoisvaikutuksilla sekä alueiden kehityksestä kunnalle syntyvillä velvoitteilla, joista vain osa liittyy välittömästi yhdyskuntarakentamiseen (esim. katujen ja yleisten alueiden rakentaminen) ja osa on muusta lainsäädännöstä johtuvia kunnan velvollisuuksia (esim. vesihuolto ja yleinen palveluverkko).

Kestävän kaupunkikehityksen vahvistamiseksi tarvitaan systemaattista tietoa maapolitiikan eri keinoista ja näiden vaikutuksista erilaisissa kunnissa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten kuntien harjoittamaa maapolitiikkaa ja sen seurantaa, avoimuutta ja hyväksyttävyyttä. Tavoitteena oli luoda kokonaiskuva kuntien harjoittamasta maapolitiikasta ja sen hyväksyttävyydestä.

Tutkimus pyrki vastaamaan neljään päätutkimuskysymykseen:

  1. Mitä keinoja kunnat käyttävät maapolitiikkansa toteuttamiseksi?
  2. Mitä tavoitteita kunnat asettavat maapolitiikalleen ja kuinka näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja seurataan?
  3. Kuinka hyväksyttävää ja läpinäkyvää kuntien harjoittama maapolitiikka on?
  4. Miten maapolitiikkaa ja sen vaikuttavuutta tulisi seurata, mitata ja kehittää?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (21.6.2021).

Ota yhteyttä:

apulaisprofessori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto, p. 040 735 1181, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi 

Kuntien maapolitiikan kehittäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä