Hyppää sisältöön

Merenkulun sääntely ja Suomen elinkeinoelämä (MERSU)

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2016 – 6/2017

Kansainvälisen ilmasto- ja ympäristösääntelyn vaikutuksista Suomen elinkeinoelämälle  tarvitaan tietoa Suomen kannanmuodostusta varten ja tueksi Suomen edustajien osallistuessa kansainvälisiin neuvotteluihin. Valmisteilla olevasta sääntelystä ja sen aiheuttamista kustannuksista elinkeinoelämälle tarvitaan kokonaiskuva. Sijainnin sekä vaikeiden talvisten sääolosuhteiden takia Suomen kuljetus- ja logistiikkakustannukset ovat kilpailijamaita korkeammat. Uuden sääntelyn vaikutuksista kustannuksiin ja kilpailukykyyn tarvitaan tietoa mahdollisimman aikaisin sääntelyn valmisteluvaiheessa. Tietoa tarvitaan myös sääntelyn luomista mahdollisuuksista innovatiiviselle cleantech-teollisuudelle. 

Hankkeen tavoitteena oli:

  • tuottaa tietoa kansainvälisen merenkulun ympäristösääntelyn suorista ja epäsuorista vaikutuksista Suomen elinkeinoelämälle,
  • arvioida vaikutuksia suomalaiseen teknologiakehitykseen erityisesti cleantechin alalla ja
  • arvioida erityisesti IMOssa esillä olevien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinojen ja ohjausmekanismien vaikutuksia Suomelle, erityisesti talvimerenkulun ja jäävahvistettujen laivojen osalta. 

Hankkeessa kartoitettiin kansainvälisen merenkulun ympäristösääntelyn valmistelutilanne ja laadittiin sen pohjalta ajankohtainen tilanneanalyysi sekä arvio valmistelussa olevien Suomen kannalta olennaisimpien säädösten vaikutuksista elinkeinoelämälle. Arvio elinkeinoelämävaikutuksista perustuu analyysiin suorista kustannusvaikutuksista ja sääntelyn epäsuorista vaikutuksista esimerkiksi työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Vaikutusarvio perustuu taloudelliseen analyysiin, laadulliseen tutkimukseen, haastatteluihin ja hankkeessa järjestettyjen työpajojen tuloksiin. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Sari Repka, Turun yliopisto, p. 040 801 9206, sari.repka(at)utu.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä

Neuvotteleva virkamies Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2402, etunimi.sukunimi(at)lvm.fi

 

Merenkulun kansainvälisen sääntelyn vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle Muut tietotarpeet