Hyppää sisältöön

Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Vankiterveydenhuolto VTH, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–5/2021

Mielentilatutkimukset ja syyntakeettomien rikoksentekijöiden ohjautuminen hoitoon ovat tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. On tärkeää, että psyykkisesti sairaiden rikoksentekijöiden hoito kyetään yhteiskunnassa turvaamaan ja että syyntakeettomiksi katsottavissa olevat henkilöt eivät päädy vankilaan. Tärkeää on myös arvioida, miten nykyinen käsitteistö ja lainsäädännön, erityisesti alentuneesti syyntakeisten osalta, tosiasiassa vastaa asetettuihin kriminaalipoliittisiin tavoitteisiin ja miten esimerkiksi lainsäädäntöuudistukset ovat toteuttaneet niille asetettuja tavoitteita. Mielentilatutkimukset ja niiden väheneminen ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta myös mediassa, joten aihetta voidaan myös sen johdosta pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää mielentilatutkimusten määrän vähenemisen taustalla vaikuttavia syitä. Tätä selvitettiin tutkimalla tuomioistuinten mielentilatutkimusten määräämistä koskevissa käytännöissä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi selvitettiin syyntakeisuusarvioinneissa tapahtuneita muutoksia, erityisesti niitä muutoksia joita on tapahtunut tuomioistuinten käytännöissä katsoa henkilö alentuneesti syyntakeiseksi ja syitä alentuneesti syyntakeisten määrän vähenemiselle.

Hankkeen toisena tavoitteena oli selvittää millaisia mielenterveysongelmia alentuneesti syyntakeisiksi arvioiduilla ja syyntakeettomiksi katsotuilla henkilöillä on verrattuna vankeusrangaistusta suorittaviin yleensä, miten kyseisten henkilöiden hoidontarve on huomioitu ja hoito toteutettu tahdosta riippumattoman hoidon ja vankeusrangaistuksen suorittamisen aikana, sekä onko tapahtunut muutoksia siinä, miten usein vankeusrangaistus keskeytetään tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon vuoksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (8.5.2021).

Ota yhteyttä:

Lakimies Marika Puusa, p. 029 524 8106, etunimi.sukunimi(at)thl.fi sekä ylilääkäri Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen, p. 029 524 7072, etunimi.sukunimi(at)thl.fi.

Mielentilatutkimukset sekä väkivaltarikollisten psykiatrinen hoito

Yhteyshenkilö ministeriössä