Hyppää sisältöön

Miten selättää poikien alisuoriutuminen peruskoulussa?

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2017–4/2018

Suomalaisten tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on ollut toistuvasti OECD:n PISA-tutkimukseen osallistuneiden maiden korkeimpia ellei korkein. Myös matematiikassa ja luonnontieteellisessä osaamisessa tytöt ovat ohittaneet pojat. Tyttöjen ja poikien välinen ero on nähtävissä myös jo neljäsluokkalaisten kansainvälisessä TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study). Lisäksi tyttöjen arvosanat ovat perusopetuksen päättyessä myös kaikissa oppiaineissa poikia paremmat. Poikien heikomman koulumenestyksen seurauksena he ovat aliedustettuja niiden nuorten joukossa, jotka jatkavat opintojaan perusopetuksen päätyttyä lukiossa, mutta yliedustettuja niiden noin 15 prosentin joukossa, jotka jäävät – usein keskeytettyjen ammatillisten opintojen kautta – ilman toisen asteen tutkintoa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että kognitiivisissa taidoissa ei esiinny oleellista sukupuolieroa ja myös Suomessa löytyy kouluja ja luokkia, joissa tätä eroa ei esiinny.

Tieto siitä, mitkä yksilö-, luokka- ja koulutason tekijät selittävät oppilaiden koulu-uran edetessä vain kasvavaa ja poikien tulevaisuuden mahdollisuuksia rajoittavaa sukupuolieroa on siis ilmeinen.

Hankkeessa tarkastellut teemat:

  • Mitkä tekijät selittävät tyttöjen ja poikien välisiä eroja oppimistuloksissa millaisin opetuskäytäntein ja interventioin on eroa saatu kavennettua?    
  • Alakouluikäisten, erityisesti poikien, osaaminen ja koulunkäyntiä tukevat asenteet sekä niiden kehittyminen
  • ​Yläkouluikäisten, erityisesti poikien, osaaminen ja koulunkäyntiä tukevat asenteet sekä niiden kehittyminen 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (17.4.2018).

Katso video aiheesta:

Ota yhteyttä:

Helsingin yliopiston osalta: Risto Hotulainen, Kasvatustieteiden tiedekunta, Koulutuksen arviointikeskus; risto.hotulainen(at)helsinki.fi, Jyväskylän yliopiston osalta: Juhani Rautopuro, Koulutuksen tutkimuslaitos; juhani.rautopuro(at)jyu.fi

Osaaminen ja koulutus Poikien koulumenestyksen ja osaamisen parantaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä