Hyppää sisältöön

Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

149 354 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Kansainvälisen järjestelmän vakaus ja ennakoitavuus sekä EU:n ja sen yksittäisten jäsenmaiden asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat riippuvaisia suurvaltajärjestelmän luonteesta ja sen sisältämästä valta-asetelmasta. Hankkeessa tutkittiin tämän järjestelmän muutosta ja kehityssuuntia erityisesti sen kahden keskeisen akselin (Kiina-Venäjä ja Venäjä-Yhdysvallat) osalta. Hankkeen tuottama tieto auttaa jäsentämään globaalin järjestyksen ja sen myötä myös Euroopan poliittisen ja turvallisuuspoliittisen kehitysnäkymiä.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa suurvaltajärjestelmän muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n ja Suomen rooliin ja kansainväliseen asemaan. Hankkeen painopistealueina olivat erityisesti Kiinan ja Venäjän sekä Venäjän ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ja niiden kehityssuunnat sekä kansainvälisten että kotimaisten muutostekijöiden valossa.

Hanke selvitti, mitä lähitulevaisuuden kehityssuuntia mainitut suurvaltasuhteet omaksuvat suurvaltojen keskeisen tavoitteenasettelun, geopoliittisten painopisteiden ja keskeisen kahdenvälisen agendan osalta. 

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli suurvaltajärjestelmän keskeisiä ulottuvuuksia arvioimalla hahmottaa järjestelmän tulevaa dynamiikkaa, sen sisäistä valta-asetelmaa sekä poliittis-ideologista pohjavirettä. Nämä suurvaltajärjestelmän ominaispiirteet vaikuttavat laajempaan kansainväliseen järjestykseen ja vakauteen ja ovat siten merkittävässä roolissa myös Euroopan ja Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittista kehitystä ja vakautta silmälläpitäen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (12.12.2018)

Katso julkistamistilaisuuden videotallenne (12.12.2018)

Ota yhteyttä:

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 040 820 0544, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Yhdysvallat – Kiina – Venäjä ja muuttuva maailmanjärjestys

Yhteyshenkilö ministeriössä